Strane

Akcije

Od ukupno 288 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 All Terrorists eliminated 0 288 100%